Kurumsal Sorumluluk > Kadının Güçlendirilmesi
Topluma Katkı Anlayışımız
Kadının Güçlendirilmesi
Mehmet Lütfü Bekki Burs Fonu
 

Bekkiler, ülkemizin en temel sosyal sorunlarından biri olan kadın ve erkek arasındaki fırsat eşitsizliği konusunda sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek çalışanlarında kadına fırsat eşitliği sağlamaktadır. Kadınların iş yaşamına katılımının Türkiye’nin kalkınma sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanan Bekkiler, Balıkesir’in köklü şirketlerinden biri olarak çözümün bir parçası olmaya çalışmaktadır.

Bekkiler 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’ne imza atarak kadının iş dünyasında ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesini destekleyeceğini taahhüt etti.Yeni Sanayi Sitesi 48.Sk. No:1
Karesi-Balıkesir/TÜRKİYE
Tel +90 266 246 27 50
Fax +90 266 246 27 52
Email: info@bekkiler.com
  © 2015 BEKKİLER METAL A.Ş. MND Ajans