Hakkımızda > Kalite Politikamız
Misyonumuz
Vizyonumuz
Değerlerimiz
Kalite Politikamız
Kurucumuz
Tarihçemiz
Yönetim Kurulumuz
Başkanın Mesajı
Organizasyon Şemamız
 

BEKKİLER KALİTE POLİTİKASI:

BEKKİLER, misyonu, vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda, teknoloji alanındaki gelişmeleri sürekli izleyerek, değer yaratma zincirindeki tüm süreçlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve buradan hareketle müşteri beklentilerini karşılamayı hedefler.

Bu amaçla,

*İnsan odaklı bir yönetim yaklaşımıyla çalışanlarını güçlendiren; yapılan her faaliyette, kalite bilincini, yenilikçiliği, bağlılığı, katılımcılığı, önleyici yaklaşımı ve ‘BİZ’ anlayışını benimseyen şirket kültürünü benimseriz.

*İş süreçlerini, başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarına değer katmak için sürekli geliştiririz.

*Müşterilerimizi memnun etmenin, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilinciyle, çalışanlarımıza en iyi çalışma koşullarını sağlar, onları sürekli geliştirir ve dahili girişimciliği destekleriz.

 Yeni Sanayi Sitesi 48.Sk. No:1
Karesi-Balıkesir/TÜRKİYE
Tel +90 266 246 27 50
Fax +90 266 246 27 52
Email: info@bekkiler.com
  © 2015 BEKKİLER METAL A.Ş. MND Ajans